DRICKSVATTNET

Nu får vi hoppas att allt arbete med klorering i vattenverket har kommit till punkt. Från 211023 och fram till 220226 har det klorerats 18 gånger. I början klorerades både borrhål och vattenreservoaren 2 ggr i veckan. Efter ett tag övergick vi till att bara klorera vattenreservoaren, och sedan 1 gång i veckan.

Det har varit ett omfattande arbete med att inhämta kunskap, och att balansera arbetet så att det blivit så lite störningar som möjligt i föreningen. Gästrike Vatten har varit bussiga och försett oss med Natriumhypoklorit (klor) eftersom vi inte hade möjlighet att köpa så ”små” mängder från grossisten.