Samförläggning av elkabel

För kännedom

Hofors elverk planerar för att samförlägga luftburen elkabel med Hedemoras fiberförläggning längs Herrgårdsvägen. Den kommer att gå fram till den befintliga nätstationen vid Stallet/boulebana. Den luftburna kabeln kommer sen att tas bort. Arbetet kommer troligen att påbörjas under sensommaren/hösten. Hofors elverk har varit i kontakt med samtliga markägare och föreningen.