Kallelse till Årsmöte

Engelsfors Samfällighetsförening

Kallelse till ordinarie årsstämma Tid: 2024-07-07 kl 14.00

Plats: Logen, Järnvägen, Engelsfors

Dagordning 

1 Val av ordförande för stämman

2 Val av sekreterare för stämman

3 Val av två justerare och rösträknare

4 Fastställande av röstlängd

5 a Styrelsens årsberättelse

   b Revisionsberättelse

6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

7 a Framställningar från styrelsen

   b Medlemsmotioner

8 Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budgetplan

9 Fråga om ersättning till styrelse och revisorer

10 Styrelsens förslag till utgift o inkomststat samt debiteringslängd

11 Val av styrelseledamöter och suppleant 

12 Val av revisorer och suppleant

13 Val av valberedare

14 Övriga frågor

15 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 

Årsberättelse, revisionsberättelse, medlemsmotioner, framställningar från styrelsen fullmaktsblankett och övriga dokument hålls tillgängliga vid årsstämman, på hemsidan www.engelsfors.se, engelsfors facebooksida samt kan beställas fysiskt från styrelsen.

Midsommar i Engelsfors

Välkommen till midsommarfirande i Engelsfors!

Midsommarafton den 21 juni firar vi traditionsenligt med att klä midsommarstången, tipspromenad, musik och danslekar.

Hålltider:

Kl: 10-12 Vi klär midsommarstången, ta gärna med dig blommor och björkkvistar.

Kl:14 startar vi firandet

  • Tipspromenad
  • Mingel med dryck och snacks innan vi reser midsommarstången
  • Dans och lekar kring midsommarstången för både barn och vuxna

Ta gärna med egen picknickkorg.

Arrangör: styrelsen