BRUKET

I norra delen av Hedemora kommun, i sydöstra Dalarna, ligger Engelsfors ödebruk, som sista utpost mot Norrland. Här var för några hundra år sedan otillgänglig utmark, dit endast klövjevägar och stigar ledde från Husby- och Torsåkersbygderna.

År 1822 anlades här Engelsfors bruk i syfte att tillgodose plåtvalsverket vid Klosters bruk med ämnesjärn. På så sätt utnyttjades kraften i det vattendrag som förbinder sjön Ålängen med den nedanför liggande sjön Edsken. Ån mellan sjöarna hette tidigare Glaså. Numera kallas den uppströms Engelsfors för Ålängsån och nedströms Engelsfors ån.

Tidigare industriella anläggningar efter vattendraget har i äldre tider varit krutstampar och sågkvarn. Vid Engelsfors bruk anlades först två tyskhärdar, vilka på 1850-talet ombyggdes för lancashiresmide. Redan år 1882 nedlades smältsmidet och från Stjärnsunds bruk till Engelsfors överflyttades tillverkningen av spik. Bruksrörelsen vid Engelsfors blev emellertid kort, då bruket nedlades år 1896. Spiksmedjan var dock kvar ett tiotal år för tillverkning för husbehov.

Först 1866 fick Engelsfors sin nuvarande landsvägsförbindelse med Långshyttan. Till Borns station på järnvägslinjen Falun – Gävle fick bruket 1874 hästbaneförbindelse. Sex år senare förstärktes denna och lokdrift infördes. Med ångbåtsdragna pråmar skedde transporterna söderut över sjöarna till bruken Silfhytteå, Stjärnsund och Långshyttan. Så sent som 1932 byggdes vägen Hosjö – Engelsfors – Hofors, som nu utgör en del av riksväg 80.

Sedan bruksepoken avslutades var Engelsfors till år 1966 säte för en skogsvaktarebevakning. På slutet av 1930 -talet bodde i Engelsfors ca 75 personer. Skola fanns, en liten butik hade öppet vissa dagar och mjölk kunde köpas i arrendegården intill bruket.

Kvar från äldre tider är idag den lilla herrgårdsbyggnaden samt ytterligare några träbyggnader och genom gamla dammbyggnader och vattenrännor porlar alltjämt Engelsforsån.

ENGELSFORS HISTORIA AV C.M SÖDERBERG
C.M Söderberg har i en text från 60-talet beskrivit Bruket och dess historia
samt även en karta över bruket i från hans ögon.

C.M Söderberg historia om Engelsfors
Karta av C.M Söderberg

 

Engelsfors samfällighetsförening