KONTAKT

Styrelsens sammansättning

Mikael Pettersson, ordförande

Björn Holmqvist, vice ordf.

Katarina Strid, sekreterare

Ing-Britt Holmström, kassör

Kerstin Larsson, ledamot

Göran Melin, ledamot

Christer Hannerstam, suppleant

Revisorer

Susanne Björn

Lena Wilhelmsson

Roger Hedblom, suppl

Valberedning

Gustaf Eisen

Hans Hansson

Engelsfors samfällighetsförening