KONTAKT

Styrelsens sammansättning

Mikael Pettersson, ordförande

Björn Holmqvist, vice ordf.

Christer Hannerstam, sekreterare

Ing-Britt Holmström, kassör

Karolina Zielinska, ledamot

Göran Melin, ledamot

Marie Granström, suppleant

Revisorer

Susanne Björn

Lena Wilhelmsson

Roger Hedblom, suppl

Valberedning

Gustaf Eisen

Hans Hansson

Kerstin Larsson

Katarina Strid

Engelsfors samfällighetsförening