Telefonlista

STYRELSEN 2021 – 2022
Epost till styrelsen: info@engelsfors.se 

BEFATTNING NAMN TELEFONNR EPOSTADRESS
Ordförande Mikael Pettersson 070 211 68 33 micke.pettersson@telia.com
Vice ordf. Björn Holmqvist  070 373 34 08  bjornholmqvist@hotmail.com
 Kassör  Ing-Britt Holmström  070 557 95 52 ingbh58@gmail.com
Sekreterare Katarina Strid 070 288 88 22 katarinahalleberg@gmail.com
Ledamot  Göran  Melin 073-083 30 92 autobygg@gmail.com
ledamot Kerstin Larsson 070 322 09 91  alangen59@gmail.com
Suppleant Christer Hannerstam 073 519 89 81 christer.hannerstam@gmail.com

.

FUNKTIONSANSVARIGA 2021- 2022

FUNKTION NAMN TELEFONNR EPOSTADRESS
Materialförvaltning Björn Holmqvist 070 373 34 08 bjornholmqvist@hotmail.com
Båthamn o badplats Hans Söderström 070 327 03 52 kvalitekonsult@telia.com
Renhållning Hans Nordgren 070 732 75 59 hansnordgren@hotmail.com
Mark o skog Gustaf Eisen 070 663 48 70 gustaf.b.eisen@gmail.com
Vattenverk Hans Söderström 070 327 03 52 stefan.brever@telia.com
Vattenverk, stf Göran Melin 073 082 30 92  autobygg@gmail.com
Vägar Benny Hedlund 070 676 70 46 bennhedlund@gmail.com
Vägar, stf Björn Holmqvist 070 373 34 08 bjornholqvist@hotmail.com
Fritidsaktiviteter Mikael Pettersson 070 211 68 33 micke.pettersson@telia.com
Information/hemsida Mikael Pettersson 070 211 68 33 micke.pettersson@telia.com
Byggnader Styrelsen x xsiv.norrbelius@gmailm.com

Engelsfors samfällighetsförening