Telefonlista

STYRELSEN 2020 – 2021
Epost till styrelsen: info@engelsfors.se 

BEFATTNING NAMN TELEFONNR EPOSTADRESS
Ordförande Hans Söderström 070 327 03 52 kvalitekonsult@telia.com
 Kassör  Ing-Britt Holmström  070 557 95 52 ing-britt.holmstrom@teliacompany.com
Sekreterare Margareta Harg Eisen 070 231 58 28 margareta.hargeisen@gmail.com
Ledamot Mikael Pettersson 070 211 68 33 micke.pettersson@telia.com
Ledamot Björn Holmqvist  070 373 34 08  bjornholmqvist@hotmail.com
ledamot

ledamot

Kerstin Larsson

Siv Norrbelius

070 322 09 91

070 355 03 60

 alangen59@gmail.com

siv.norrbelius@gmail.com

Suppleant  Göran  Melin 073-083 30 92 autobygg@gmail.com

.

FUNKTIONSANSVARIGA 2020- 2021

FUNKTION NAMN TELEFONNR EPOSTADRESS
Materialförvaltning Björn Holmqvist 070 373 34 08 bjornholqvist@hotmail.com
Båthamn o badplats Hans Söderström 070 327 03 52 kvalitekonsult@telia.com
Renhållning Hans Nordgren 070 732 75 59
Mark o skog Gustaf Eisen 070 663 48 70 gustaf.b.eisen@gmail.com
Vattenverk Hans Söderström 070 327 03 52 stefan.brever@telia,com
Vattenverk, stf Göran Melin 073 082 30 92  autobygg@gmail.com
Vägar Benny Hedlund 070 676 70 46 bennhedlund@gmail.com
Vägar, stf Björn Holmqvist 070 373 34 08 bjornholqvist@hotmail.com
Fritidsaktiviteter Mikael Pettersson 070 211 68 33 micke.pettersson@telia.com
Information/hemsida Mikael Pettersson 070 211 68 33 micke.pettersson@telia.com
Byggnader Styrelsen x xsiv.norrbelius@gmail.com

Engelsfors samfällighetsförening