Telefonlista

STYRELSEN 2023 – 2024
Epost till styrelsen: info@engelsfors.se 

BEFATTNING NAMN TELEFONNR EPOSTADRESS
Ordförande Mikael Pettersson 070 211 68 33 micke.pettersson@telia.com
Vice ordf. Björn Holmqvist  070 373 34 08  bjornholmqvist@hotmail.com
 Kassör  Ing-Britt Holmström  070 557 95 52 ingbh58@gmail.com
Sekreterare Christer Hannerstam 073 519 89 81 christer.hannerstam@gmail.com
Ledamot  Göran  Melin 073-083 30 92 autobygg@gmail.com
ledamot Karolina Zielinska 073 361 99 84  karolinazielinska06@gmail.com
Suppleant Marie Granström 073 08 71 600 granis74@hotmail.se

.

FUNKTIONSANSVARIGA 2023- 2024

FUNKTION NAMN TELEFONNR EPOSTADRESS
Materialförvaltning Björn Holmqvist 070 373 34 08 bjornholmqvist@hotmail.com
Båthamn Styrelsen tillsv. 0702116833
Renhållning Hans Nordgren 070 732 75 59 hansnordgren@hotmail.com
Mark o skog Gustaf Eisen 070 663 48 70 gustaf.b.eisen@gmail.com
Vattenverk,              Badplats. Materialförvaltning stf Göran Melin 073 082 30 92  autobygg@gmail.com
Vägar Björn Holmqvist 070 3733408 bjornhomqvist@hotmail.com
Vägar, stf Mats Eriksson 070 363 20 14 matsson56@hotmail.se
Fritidsaktiviteter

Information/hemsida

Mikael Pettersson 070 211 68 33 micke.pettersson@telia.com
Båtförvaring Timo Rytkönen Marie Granström 070 545 76 66               073 08 71 600 ryttan71@outlook.com

granis74@hotmail.se

Byggnader Styrelsen

Engelsfors samfällighetsförening