Kallelse till Årsmöte

Engelsfors Samfällighetsförening

Kallelse till ordinarie årsstämma Tid: 2024-07-07 kl 14.00

Plats: Logen, Järnvägen, Engelsfors

Dagordning 

1 Val av ordförande för stämman

2 Val av sekreterare för stämman

3 Val av två justerare och rösträknare

4 Fastställande av röstlängd

5 a Styrelsens årsberättelse

   b Revisionsberättelse

6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

7 a Framställningar från styrelsen

   b Medlemsmotioner

8 Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budgetplan

9 Fråga om ersättning till styrelse och revisorer

10 Styrelsens förslag till utgift o inkomststat samt debiteringslängd

11 Val av styrelseledamöter och suppleant 

12 Val av revisorer och suppleant

13 Val av valberedare

14 Övriga frågor

15 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 

Årsberättelse, revisionsberättelse, medlemsmotioner, framställningar från styrelsen fullmaktsblankett och övriga dokument hålls tillgängliga vid årsstämman, på hemsidan www.engelsfors.se, engelsfors facebooksida samt kan beställas fysiskt från styrelsen.

Midsommar i Engelsfors

Välkommen till midsommarfirande i Engelsfors!

Midsommarafton den 21 juni firar vi traditionsenligt med att klä midsommarstången, tipspromenad, musik och danslekar.

Hålltider:

Kl: 10-12 Vi klär midsommarstången, ta gärna med dig blommor och björkkvistar.

Kl:14 startar vi firandet

  • Tipspromenad
  • Mingel med dryck och snacks innan vi reser midsommarstången
  • Dans och lekar kring midsommarstången för både barn och vuxna

Ta gärna med egen picknickkorg.

Arrangör: styrelsen

Motioner till Årsmötet

Inför årsmötet i Juli månad har medlemmar i Engelsfors samfällighets förening möjlighet att lämna in motioner till styrelsen. Enligt stadgarna ska motioner lämnas in under april.

Välkommen att lämna in förslag till info@engelsfors.se.

§ 15 Motioner 

En medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. En motion, som ska behandlas på ordinarie stämma, ska vara styrelsen tillhanda senast under april månad.

Styrelsen ska bereda de motioner som kommit in och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltnings berättelsen.

Mvh Styrelsen

Vasavinds planer på vindkraftspark på rummelberget

Om projektet

Vasa Vind undersöker möjligheten att uppföra vindkraftverk vid Rummelberget, Storåsen, Åsbottnen och Pingstaberget i Hofors och Hedemora kommuner, på gränsen mellan Gävleborg och Dalarna. Utredningsområdet är lokaliserat norr om E16, cirka 3 km väster om Hofors tätort. Utredningsområdet ligger på Sveaskogs mark.

11 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 260 m beräknas kunna producera ungefär 250 GWh/år, vilket motsvarar hushållsel för 50 000 villor. 5000 kWh motsvarar då hushållsel för en villa.

Nedan finner du ett dokument där vi besvarar vanligt förekommande frågor kring vindkraft och dess verksamhet. 

Gör din röst hörd om du har synpunkter på projektet. Yttrande ska in senast 30 april 2024 till rummelberget@ecogain.se

Mer om projektet hittar du på denna länk:

https://www.vasavind.se/projekt/rummelberget/

Arbetsdagar i Engelsfors

Välkommen att medverka till ett rent, snyggt och trevligt Engelsfors. Med en liten arbetsinsats från din sida gör vi det möjligt. Vi kommer bl a att jobba med vägar, köra ris till kasen och annat höstarbete som behöver göras.

Datum för vårens arbetsdagar:

Lördag den 27 april

Lördag den 11 maj

Har du inte möjlighet dessa dagar men känner att du vill göra en insats? Kontakta någon i styrelsen.
Under alla arbetsdagar gäller följande:
Samling vid stallet kl 09.00. Fika serveras under dagen.
Vi kommer att utföra olika arbetsuppgifter som passar alla och vi ser till att det finns något att äta till lunch.

Tack för din insats!

”Vad alla i engelsfors bör veta”

Vad alla i Engelsfors bör veta!

Vi bor alla vackert, billigt och bra i Engelsfors samfällighet vare sig om vi bor här permanent eller på fritiden. Det är ett oavlönat ideellt arbete som till stor del ligger bakom detta. Fler kan göra en insats, inte minst vad gäller vägar, vatten och sopor där vi har våra största utgifter.

Kontakta någon i styrelsen om du vill veta mer om det som står här!

Information

Samfälligheten har en hemsida (Engelsfors.se) och en sluten Facebooksida som används för information. Kallelser och viktig information anslås även på stora anslagstavlan vid stallet.

Vatten

Vi har ett högkvalitativt dricksvatten som med marginal räcker för hushållsändamål till alla året runt. Vattnet räcker däremot inte till att vattna gräsmattor, fylla poler eller dylikt. Skaffa en sjövattenpump om ni har sådana behov.

Sopor

I Engelsfors kan vi slänga brännbara och komposterbara sopor. Släng inga plastpåsar i komposten och släng inte byggrester, plåt, glas eller well i containern. Det finns återvinning i bl a Hofors och Långshyttan.

Vägar

Skrapning av vägen är dyrt och därför försöker vi klara oss i det längsta med att lappa potthålen för hand. Kom och hjälp till! Snöröjning sker först när ca 10 cm fallit och sandning sällan! Dubbdäck rekommenderas på vintern.

Sly

Vi rekommenderar att alla Engelsforsare röjer i sitt närområde. Det finns ingen chans att på arbetsdagarna hinna med mer än en mindre del av vårt område. Riset kan läggas på brasan vid badstranden mellan 1 oktober och sista april.

Arbetsdagar

Normalt har vi 3 arbetsdagar på våren och tre på hösten. Det är mycket som behöver göras då så kom och hjälp till! Vi samlas vid samfälligheten lokal i stallet.

Badet

Hjälp till att hålla badet fint, ta med allt skräp därifrån. Inga hundar på badet!

Hamnen

Båtplatser finns att hyra även för icke medlemmar i mån av plats.

Vinterförvaring båtar

Stallets övervåning kan hyras för förvaring för framförallt båtar och båtvagnar.

Förråd

Samfälligheten har ett fåtal förråd i magasinet och stallet. Kontakta styrelsen för information om du är intresserad.

Aktiviteter

Samfälligheten ordnar firande av sista april (med brasa), midsommar och stugsista (slutet september) vid badet. Kom och var med och träffa grannarna.

Fiske

Fiskekort krävs för den som är över 18 år i Kalven, Edsken m fl sjöar. Kan köpas bl a i Stjärnsundskiosken och Långshyttans loppis. Fiske i ån är förbjudet.

Hundar

Hundar är mycket välkomna (utom på badet) men skall hållas under strikt uppsikt, helst kopplade, i synnerhet tiden 1 mars till 20 augusti. Håll vägar och allmänna ytor rena från hundbajs!

Släpvagn

Föreningen har en släpvagn som finns att hyra, ett dygn i taget.

Årsmöte

Kom och gör din röst hörd på årsmötet som sker i mitten av juli. De viktiga valen och besluten sker här.

Följ oss på facebook

Hej! 

Engelsfors facebookgrupp växer i antalet medlemmar, vilket är jättebra. Vi når varandra med info snabbt och lätt. Det finns inga krav på att göra inlägg utan bara ta del av flödet.

Gruppen Engelsfors är en sluten grupp vilket betyder att någon administaratör måste godkänna medlemsförfrågningar.

Tanken med att ha en sluten grupp är att de som är medlemmar i gruppen har en direkt anknytning till Engelsfors. 

Ex. Boende, stugägare, båtplatshyrarare, tomtägare, nära anhörg osv.

Jag som administratör kan inte ha koll på alla dessa kopplingar som varje individ har, utan vädjar till er alla att vi försöker hålla oss till den kretsen som nämnts ovan.

Ha gärna många facebookvänner, men ha dom utanför gruppen om dom inte har koppling till Engelsfors.

Mvh Micke Pettersson

Engelsfors Samfällighetsförening

/Admin

Engelsfors samfällighetsförening