Hedemora kommun vindbruksplan

Viktig information angående Hedemora kommuns pågående arbete med vindbruksplan. Stora områden runt Långshyttan och Engelsfors finns markerad i planen som ev lämpliga områden för utbyggnad av vindkraft. Viktigt nu att du som vill göra din röst hörd skriver synpunkter på denna plan. 17 september är sista dag för inlämnande av synpunkter.

I länken finns karta och adresser. Det finns även länkar till mer utförlig information kring detta arbete hos Hedemora kommun.

Styrelsen

Arbetsdagar i Engelsfors

Välkommen att medverka till ett rent, snyggt och trevligt Engelsfors. Med en liten arbetsinsats från din sida gör vi det möjligt. Vi kommer bl a att jobba med vägar, köra ris till kasen och annat höstarbete som behöver göras.

Lördag den 16/9 kl 9-13

Lördag den 7/10 kl 9-13

Har du inte möjlighet dessa dagar men känner att du vill göra en insats? Kontakta någon i styrelsen.
Under alla arbetsdagar gäller följande:
Samling vid stallet kl 09.00. Fika serveras under dagen.
Vi kommer att utföra olika arbetsuppgifter som passar alla och vi ser till att det finns något att äta till lunch.

Tack för din insats!

”Vad alla i engelsfors bör veta”

Vad alla i Engelsfors bör veta!

Vi bor alla vackert, billigt och bra i Engelsfors samfällighet vare sig om vi bor här permanent eller på fritiden. Det är ett oavlönat ideellt arbete som till stor del ligger bakom detta. Fler kan göra en insats, inte minst vad gäller vägar, vatten och sopor där vi har våra största utgifter.

Kontakta någon i styrelsen om du vill veta mer om det som står här!

Information

Samfälligheten har en hemsida (Engelsfors.se) och en sluten Facebooksida som används för information. Kallelser och viktig information anslås även på stora anslagstavlan vid stallet.

Vatten

Vi har ett högkvalitativt dricksvatten som med marginal räcker för hushållsändamål till alla året runt. Vattnet räcker däremot inte till att vattna gräsmattor, fylla poler eller dylikt. Skaffa en sjövattenpump om ni har sådana behov.

Sopor

I Engelsfors kan vi slänga brännbara och komposterbara sopor. Släng inga plastpåsar i komposten och släng inte byggrester, plåt, glas eller well i containern. Det finns återvinning i bl a Hofors och Långshyttan.

Vägar

Skrapning av vägen är dyrt och därför försöker vi klara oss i det längsta med att lappa potthålen för hand. Kom och hjälp till! Snöröjning sker först när ca 10 cm fallit och sandning sällan! Dubbdäck rekommenderas på vintern.

Sly

Vi rekommenderar att alla Engelsforsare röjer i sitt närområde. Det finns ingen chans att på arbetsdagarna hinna med mer än en mindre del av vårt område. Riset kan läggas på brasan vid badstranden mellan 1 oktober och sista april.

Arbetsdagar

Normalt har vi 3 arbetsdagar på våren och tre på hösten. Det är mycket som behöver göras då så kom och hjälp till! Vi samlas vid samfälligheten lokal i stallet.

Badet

Hjälp till att hålla badet fint, ta med allt skräp därifrån. Inga hundar på badet!

Hamnen

Båtplatser finns att hyra även för icke medlemmar i mån av plats.

Vinterförvaring båtar

Stallets övervåning kan hyras för förvaring för framförallt båtar och båtvagnar.

Förråd

Samfälligheten har ett fåtal förråd i magasinet och stallet. Kontakta styrelsen för information om du är intresserad.

Aktiviteter

Samfälligheten ordnar firande av sista april (med brasa), midsommar och stugsista (slutet september) vid badet. Kom och var med och träffa grannarna.

Fiske

Fiskekort krävs för den som är över 18 år i Kalven, Edsken m fl sjöar. Kan köpas bl a i Stjärnsundskiosken och Långshyttans loppis. Fiske i ån är förbjudet.

Hundar

Hundar är mycket välkomna (utom på badet) men skall hållas under strikt uppsikt, helst kopplade, i synnerhet tiden 1 mars till 20 augusti. Håll vägar och allmänna ytor rena från hundbajs!

Släpvagn

Föreningen har en släpvagn som finns att hyra, ett dygn i taget.

Årsmöte

Kom och gör din röst hörd på årsmötet som sker i mitten av juli. De viktiga valen och besluten sker här.

Följ oss på facebook

Hej! 

Engelsfors facebookgrupp växer i antalet medlemmar, vilket är jättebra. Vi når varandra med info snabbt och lätt. Det finns inga krav på att göra inlägg utan bara ta del av flödet.

Gruppen Engelsfors är en sluten grupp vilket betyder att någon administaratör måste godkänna medlemsförfrågningar.

Tanken med att ha en sluten grupp är att de som är medlemmar i gruppen har en direkt anknytning till Engelsfors. 

Ex. Boende, stugägare, båtplatshyrarare, tomtägare, nära anhörg osv.

Jag som administratör kan inte ha koll på alla dessa kopplingar som varje individ har, utan vädjar till er alla att vi försöker hålla oss till den kretsen som nämnts ovan.

Ha gärna många facebookvänner, men ha dom utanför gruppen om dom inte har koppling till Engelsfors.

Mvh Micke Pettersson

Engelsfors Samfällighetsförening

/Admin

Engelsfors

En ny dataskyddsförordning träder i kraft den 25/5 2018, som gäller hela EU.

Den innehåller regler för hur man får behandla personuppgifter.

För oss i samfälligheten innebär det  bl a att vi behöver samtycke för att hålla de register som föreningen är tvungna att ha. Dataskyddsförordningen GDPR  som ersätter Personuppgiftslagen PUL kräver detta.

Vi bifogar blankett för samtycke och redovisning för vad vi har för register och vilka som hanterar dessa.

GDPR samtycke

GDPR Behandling av personuppgifter

 

 

 

Engelsfors samfällighetsförening