Alla inlägg av Engelsfors_administration_43

VIKTIGT ANGÅENDE DRICKSVATTNET

Hej alla och Gott Nytt År

Bifogar de senaste vattenproven, märkta VV (vattenverk) och HV (Herrgårdsvägen). Båda proverna benämns tjänligt, betyder att det är utan anmärkning/godkänt. Vi har nu haft tre prover efter varandra med godkänt resultat så vi kan känna oss ganska trygga.

När vi startade kloreringen 21-10-13 klorerades borrhål och vattenmagasin 2 ggr per vecka.

21-11-17 fortsatte kloreringen endast i vattenmagasinet, och en gång per vecka.

Från 21-12-29 kommer klorering att utföras med ca två veckors mellanrum i ca 2-3 månader.

Den klorering som utförts är så pass svag att den knappats märkt när det gäller lukt eller smak.

Nästa vattenprov kommer att utföras i mars/april och visar det godkänt kommer kloreringen att upphöra.

Stefan och undertecknad håller på att färdigställa en ”Orsaksutredning gällande dricksvattenkvalitet i Engelsfors” som Hedemora kommun kräver, mer om det senare.

Hans Söderström (genom Micke Pettersson)

”Vad alla i engelsfors bör veta”

Vad alla i Engelsfors bör veta!

Vi bor alla vackert, billigt och bra i Engelsfors samfällighet vare sig om vi bor här permanent eller på fritiden. Det är ett oavlönat ideellt arbete som till stor del ligger bakom detta. Fler kan göra en insats, inte minst vad gäller vägar, vatten och sopor där vi har våra största utgifter.

Kontakta någon i styrelsen om du vill veta mer om det som står här!

Information

Samfälligheten har en hemsida (Engelsfors.se) och en sluten Facebooksida som används för information. Kallelser och viktig information anslås även på stora anslagstavlan vid stallet.

Vatten

Vi har ett högkvalitativt dricksvatten som med marginal räcker för hushållsändamål till alla året runt. Vattnet räcker däremot inte till att vattna gräsmattor, fylla poler eller dylikt. Skaffa en sjövattenpump om ni har sådana behov.

Sopor

I Engelsfors kan vi slänga brännbara och komposterbara sopor. Släng inga plastpåsar i komposten och släng inte byggrester, plåt, glas eller well i containern. Det finns återvinning i bl a Hofors och Långshyttan.

Vägar

Skrapning av vägen är dyrt och därför försöker vi klara oss i det längsta med att lappa potthålen för hand. Kom och hjälp till! Snöröjning sker först när ca 10 cm fallit och sandning sällan! Dubbdäck rekommenderas på vintern.

Sly

Vi rekommenderar att alla Engelsforsare röjer i sitt närområde. Det finns ingen chans att på arbetsdagarna hinna med mer än en mindre del av vårt område. Riset kan läggas på brasan vid badstranden mellan 1 oktober och sista april.

Arbetsdagar

Normalt har vi 3 arbetsdagar på våren och tre på hösten. Det är mycket som behöver göras då så kom och hjälp till! Vi samlas vid samfälligheten lokal i stallet.

Badet

Hjälp till att hålla badet fint, ta med allt skräp därifrån. Inga hundar på badet!

Hamnen

Båtplatser finns att hyra även för icke medlemmar i mån av plats.

Vinterförvaring båtar

Stallets övervåning kan hyras för förvaring för framförallt båtar och båtvagnar.

Förråd

Samfälligheten har ett fåtal förråd i magasinet och stallet. Kontakta styrelsen för information om du är intresserad.

Aktiviteter

Samfälligheten ordnar firande av sista april (med brasa), midsommar och stugsista (slutet september) vid badet. Kom och var med och träffa grannarna.

Fiske

Fiskekort krävs för den som är över 18 år i Kalven, Edsken m fl sjöar. Kan köpas bl a i Stjärnsundskiosken och Långshyttans loppis. Fiske i ån är förbjudet.

Hundar

Hundar är mycket välkomna (utom på badet) men skall hållas under strikt uppsikt, helst kopplade, i synnerhet tiden 1 mars till 20 augusti. Håll vägar och allmänna ytor rena från hundbajs!

Släpvagn

Föreningen har en släpvagn som finns att hyra, ett dygn i taget.

Årsmöte

Kom och gör din röst hörd på årsmötet som sker i mitten av juli. De viktiga valen och besluten sker här.

Följ oss på facebook

Hej! 

Engelsfors facebookgrupp växer i antalet medlemmar, vilket är jättebra. Vi når varandra med info snabbt och lätt. Det finns inga krav på att göra inlägg utan bara ta del av flödet.

Gruppen Engelsfors är en sluten grupp vilket betyder att någon administaratör måste godkänna medlemsförfrågningar.

Tanken med att ha en sluten grupp är att de som är medlemmar i gruppen har en direkt anknytning till Engelsfors. 

Ex. Boende, stugägare, båtplatshyrarare, tomtägare, nära anhörg osv.

Jag som administratör kan inte ha koll på alla dessa kopplingar som varje individ har, utan vädjar till er alla att vi försöker hålla oss till den kretsen som nämnts ovan.

Ha gärna många facebookvänner, men ha dom utanför gruppen om dom inte har koppling till Engelsfors.

Mvh Micke Pettersson

Engelsfors Samfällighetsförening

/Admin

Engelsfors

En ny dataskyddsförordning träder i kraft den 25/5 2018, som gäller hela EU.

Den innehåller regler för hur man får behandla personuppgifter.

För oss i samfälligheten innebär det  bl a att vi behöver samtycke för att hålla de register som föreningen är tvungna att ha. Dataskyddsförordningen GDPR  som ersätter Personuppgiftslagen PUL kräver detta.

Vi bifogar blankett för samtycke och redovisning för vad vi har för register och vilka som hanterar dessa.

GDPR samtycke

GDPR Behandling av personuppgifter