PÅ GÅNG

Information från Hofors elverk

Hofors Elverk har informerat oss om att man tänker ersätta luftledningar med markkabel och att två transformatorstationer ska bytas i Engelsfors.

Etapp 1: Ledningsbyte länsgränsen till Engelsfors.

Etapp 2: Byte av två transformatorstationer.

Etapp 3: Ledningsbyte länsgränsen till Edsken.

Arbetet kommer ev att påbörjas våren 2018, beroende på erforderliga tillstånd.

Engelsfors samfällighetsförening