Hedemora kommun vindbruksplan

Viktig information angående Hedemora kommuns pågående arbete med vindbruksplan. Stora områden runt Långshyttan och Engelsfors finns markerad i planen som ev lämpliga områden för utbyggnad av vindkraft. Viktigt nu att du som vill göra din röst hörd skriver synpunkter på denna plan. 17 september är sista dag för inlämnande av synpunkter.

I länken finns karta och adresser. Det finns även länkar till mer utförlig information kring detta arbete hos Hedemora kommun.

Styrelsen

Arbetsdagar i Engelsfors

Välkommen att medverka till ett rent, snyggt och trevligt Engelsfors. Med en liten arbetsinsats från din sida gör vi det möjligt. Vi kommer bl a att jobba med vägar, köra ris till kasen och annat höstarbete som behöver göras.

Lördag den 16/9 kl 9-13

Lördag den 7/10 kl 9-13

Har du inte möjlighet dessa dagar men känner att du vill göra en insats? Kontakta någon i styrelsen.
Under alla arbetsdagar gäller följande:
Samling vid stallet kl 09.00. Fika serveras under dagen.
Vi kommer att utföra olika arbetsuppgifter som passar alla och vi ser till att det finns något att äta till lunch.

Tack för din insats!