Motioner till Årsmötet

Inför årsmötet i Juli månad har medlemmar i Engelsfors samfällighets förening möjlighet att lämna in motioner till styrelsen. Enligt stadgarna ska motioner lämnas in under april.

Välkommen att lämna in förslag till info@engelsfors.se.

§ 15 Motioner 

En medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. En motion, som ska behandlas på ordinarie stämma, ska vara styrelsen tillhanda senast under april månad.

Styrelsen ska bereda de motioner som kommit in och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltnings berättelsen.

Mvh Styrelsen