Vasavinds planer på vindkraftspark på rummelberget

Om projektet

Vasa Vind undersöker möjligheten att uppföra vindkraftverk vid Rummelberget, Storåsen, Åsbottnen och Pingstaberget i Hofors och Hedemora kommuner, på gränsen mellan Gävleborg och Dalarna. Utredningsområdet är lokaliserat norr om E16, cirka 3 km väster om Hofors tätort. Utredningsområdet ligger på Sveaskogs mark.

11 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 260 m beräknas kunna producera ungefär 250 GWh/år, vilket motsvarar hushållsel för 50 000 villor. 5000 kWh motsvarar då hushållsel för en villa.

Nedan finner du ett dokument där vi besvarar vanligt förekommande frågor kring vindkraft och dess verksamhet. 

Gör din röst hörd om du har synpunkter på projektet. Yttrande ska in senast 30 april 2024 till rummelberget@ecogain.se

Mer om projektet hittar du på denna länk:

https://www.vasavind.se/projekt/rummelberget/